Kolędy Chór  Teatru Muzycznego w Kaliningradzie


Kolędy_Chór_Teatru_Muzycznego_W_Kainingradzie

Chór Teatru Muzycznego w Kaliningradzie

Soliści Galina Naumowa  (2,13), Tina Boczarowa (9), Irina Makiejewa (15)
Konstantin Biełonogow dyrygent, opracowanie kolęd

Chwała Bogu na wysokościach, koncert chóralny Nr 6, S.Bortniański  05:01
Suita kolędowa**                                                                              17:09

Bracia patrzcie jeno                                                                           02:22

O gwiazdo betlejemska                                                                      02:16

Wesoła nowina                                                                                  01:34

Wśród nocnej ciszy                                                                           02:03

Jezus malusieńki                                                                                 02:37

Z narodzenia Pana                                                                             02:42

Pójdźmy wszyscy do stajenki                                                             01:07

Gdy się Chrystus rodzi                                                                      02:31

Białym śniegiem ***                                                                          02:55

Walonki*                                                                                           01:08

Lecą kaczki *                                                                                     06:11

Wzdłuż ulicy zamieć wymiata***                                                        02:44

Przepiórka*                                                                                       01:24

Wzdłuż jezdni*                                                                                  02:46

Noworoczna piosenka ****                                                                03:26
* Rosyjskie piesni ludowe

** muz. i sł. K.Biełonogow
***muz.  J. Rodygin, sł. G. Warszawski
****muz. K. Biełonogow, sł. W. Pietrowski