Rosyjski Państwowy Chór Kameralny pod dyrekcją Władimira Kontariewa


Kontariev nr 20

Rosyjski Państwowy Chór Kameralny pod dyrekcją Władimira Kontariewa

Na płycie znajdują się rosyjskie pieśni ludowe i religijne autorstwa m.in. S. Rachmaninowa,
N.Rimskiego-Korsakowa i S.Prokofiewa.

1. Zimowa droga – muz. W. Szebalin, sł. .A. Puszkin – 3:30
2. Chwałą Bogu na wysokościach – D. Bortianskij – 4:50
3. Powiej, powiej burzliwy wietrze – pieśń rosyjska, opr. W. Sokołow – 5:05
4. Cudowna nowina – L. Nowosilowa – 3:13
5. Nowa radość nadeszła – L. Nowosiłowa – 1:50
6. Szczedrik – ukraińska pieśń ludowa w opr.Ł. Leonowicza – 1:40
7. Chodzę sobie z wiankiem – rosyjska pieśń korowodowa,
opr. N. Rimski – Korsakow – 2:45
8. Wychodzę samotny na drogę – transkrypcja na solistę i chór mieszany A. Swiesznikow, sł.
M.Lermontow – 5:20
9. Świeci jasny miesiąc – rosyjska pieśń ludowa, opr.A. Swiesznikow – 1:43
10. Chodziła panna po sadzie – W. Kalistartow – 1:48
11. Polka włoska – S. Rachmaninow – 2:10
12. Cicha noc – F. Gruber, opr. A. Tarakanowa – 3:50
13. Monotonnie brzmią dzwonki uprzęży – pieśń ludowa

Opr. A.Swiesznikow 5:00

Soliści: Julia Szac (4,5), Swietlana Zacharczenko ( 3), Władimir Listopadow ( 3,8,13)

Całkowity czas: 40:04