Rosyjski Państwowy Chór Kameralny


Chór Kameralny Teatru Muzycznego w Kaliningradzie.

Rosyjski Państwowy Chór Kameralny Władimira Kontariewa jest jednym z najwybitniejszych zespołów chóralnych Rosji, utworzonym w 1987 r. spośród absolwentów Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im P. I. Czajkowskiego.

Od początku swojej działalności koncertowej zespół otrzymywał wysokie oceny słuchaczy i krytyków. Wybitni mistrzowie światowej kultury muzycznej: Ś. Richter, N. Dorliak, M. Rostropowicz, G. Wiszniewskaja, G. Rożdiestwienskij czy B. Kulikow zapraszali chór Władimira Kontariewa do realizacji wspólnych projektów. Partnerami chóru były światowej sławy orkiestry symfoniczne Rosji i słynni dyrygenci: P. Kogan, W. Polianskij, W. Pońkin, E. Sierow, L. Nikołajew, A. Rudin, K. Nagano, J. Waldman, Ennio Morrikone oraz największe rosyjskie filharmonie.

Chór pod batutą Kontariewa wykonywał utwory: „Oratorium Wielkanocne”, „Oratorium na Boże Narodzenie”, „Pasja wg św. Jana”, „Pasja wg św. Mateusza”, „Msza h-moll”, „Magnificat” J.S. Bacha, „Msza koronacyjna”, „Litania Lauretana” i „Requiem” W. A. Mozarta, „Stworzenie świata” i „Stabat Matar” J. Haydna, „Magnificat” A. Vivaldiego, „Msza G-dur” F. Schuberta oraz utwory Glucka, Rossiniego, Franka, Verdiego, Brittena, wiele oper w wykonaniu koncertowym. Chór Kameralny z powodzeniem występuje również a’capella, jego trasy koncertowe i programy koncertów układane są z kilkuletnim wyprzedzeniem, a pełne wyrazu wystąpienia w duchu najlepszych tradycji rosyjskiej szkoły odbywają się w najbardziej prestiżowych salach i muzeach Rosji, słynnych rosyjskich soborach prawosławnych, największych ośrodkach kulturalnych Europy Zachodniej i Wschodniej.

Kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Kameralnego jest Władimir Kontariew, profesor Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. P. I. Czajkowskiego.