Cztery koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej w Polsce


W dniach 21-24 czerwca br. będzie koncertował w Polsce Zespół Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej pod dyrekcją Borysa Gastewa.

Koncerty odbędą się:

21.06.2017r., Busko-Zdrój, BSCK, godz.18.00

22.06.2017r., Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej, godz.18.00

23.06.2017r., Sosnowiec, Sala Widowiskowo-Koncertowa ” Muza”, godz.19.00

24.06.2017r., Tczew, Sobótki Tczewskie, Bulwar nad Wisłą, godz.20.00Plakat Flota Bałtycka 23.06

Chór i Zespół Tańca Floty Bałtyckiej jest jedną z najstarszych  wojskowych artystycznych grup w Rosji. Został on założony w 1939 r. w Leningradzie (obecnie  Sankt-Petersburg).

Założycielami i pierwszymi szefami Zespołu byli dyrektor artystyczny i  profesor konserwatorium leningradzkiego kompozytor O.S.Chishko,  kierownik chóru  A. A. Melihov, szef orkiestry M.O.Poliański i choreograf  V.M.Chabukiani.

Pierwszy koncert Zespołu odbył się  w dniu 12 stycznia 1940 roku w Kronsztadzie w sali Gmachu Marynarki Wojennej.

Od 1939 r. do 1946 r. Zespół miał siedzibę w Leningradzie (1939-1940, 1941-1944), w Tallinie (1940 i 1944-1946), w latach 1946-1948 – w Palminikken, a w latach 1948-1953 w Kłajpedzie. Od  roku 1953 do chwili obecnej siedzibą Zespołu jest Kaliningrad.

W ciężkich latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941-1945) członkowie Zespołu  uczestniczyli w bohaterskiej obronie Wysp Moonsundzkich. Wraz ze statkami floty bałtyckiej Zespół przedarł  się z Tallina do Leningradu. Przez całe 900 dni blokady Leningradu przebywał w mieście, występując dla  mieszkańców. W latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej  Zespół dał około 2.500 koncertów. Jedna trzecia artystów poniosła śmierć.

Z pierwszych licznych występów po wojnie znaczące były koncerty dane przez Zespół jesienią 1945 roku w okupowanych Niemczech. Marszałek Związku Radzieckiego G. K. Żukov był obecny na jednym z takich koncertów w Berlinie. Po złożeniu Zespołowi podziękowania  marszałek zauważył: „ Trzeba pokazać Amerykanom Zespół Bałtycki”. I Tak Zespół ten dwukrotnie wystąpił w amerykańskim sektorze Berlina z dużym powodzeniem.

Zespół z powodzeniem brał udział w zagranicznych, przyjacielskich wizytach okrętów Rosyjskiej Floty  (ponad 70 razy), będąc artystycznym przedstawicielem Rosji za granicą. Przez swe lata istnienia Zespół  przejechał z koncertami całą Rosję, a także dał liczne występy za granicą w takich krajach jak Niemcy, Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Anglia, Belgia, Dania, Holandia, Francja, Włochy, Norwegia, Syria, Kuba, Szwecja, Finlandia, Luksemburg …